måndag, februari 27, 2012

Samordna Västtrafiken och Hallandstrafikens kort

Jag har idag lämnat in en motion till Regionfullmäktige i Region Halland.

Den handlar om att man måste samordna Västtrafiks och Hallandstrafikens kort och biljettsystem.

Eftersom Västtrafik är ansvarig för trafiken i Kungsbacka lever Halland med två biljettsystem.

Problemet är just att dessa inte är samordnade.

Den som bor i Kungsbacka och köper ett Västtrafikkort kan åka med detta till Mariestad och Strömstad men inte till Varberg eller någon annan kommun i Halland.

Vissa av Hallandstrafikens kort och biljetter går att använda i Kungsbacka och utanför länsgränsen men inte alla. Om man köper fritidskort från Hallandstrafiken får man åka med Krösatågen , Västtågen inom Halland samt i den anropsstyrda linjetrafiken. Men enbart med Hallandstrafikens bussar i länet då kortet inte gäller på bussar i Kungsbacka.

Fritidskort som köps i Kungsbacka gäller för Kungsbacka och 49 kommuner i Västra Götaland. Men inte i övriga Halland.

Brist på samordning hämmar givetvis ökat resande med kollektivtrafik i Halland.

Skall resandet med kollektivtrafik öka i måste biljettsystemen i Halland snarast samordnas. På sikt måste full samordning även ske med kringliggande län.

Hur detta tekniskt skall ske blir givetvis ett uppdrag för Hallandstrafiken.

Jag är övertygad om att en samordning inte skall innebära ökade kostnader utan istället ge fler resande och därmed en bättre miljö.  

Att öka antalet resande med kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att minska utsläppen. Då måste den trafik som erbjuds upplevas som ett verkligt alternativ.

Ett av målen Region Halland har för att göra Halland till bästa livsplatsen handlar om att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt.

Resandet får inte upplevas krångligt. Viktigt är att det finns ett biljettsystem som är enkelt och lätt att förstå.

Jag föreslår i motionen följande:
  1. Att Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna Hallandstrafiken och Västtrafiks biljettsystem så att det blir möjligt att med samma kort åka i hela Halland,  
  2. Att Regionstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med kringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter för att utreda möjligheten att på sikt samordna biljettsystemen,
GP
 

2 kommentarer:

Pierre Ringborg sa...

Bra förslag!

LC sa...

Tanken är bra - förutsatt att vi aldrig inför Västt4rafiks biljettsystem här! Som du vet har det sällan varit så mycket kritik mot ett krångligt biljettsystem. Hallandstrafikens system är enkelt och bra. Jag åker ofta till Göteborg med tåg från Falkenberg och där gäller ju resekortet hela vägen - dessutom kan man åka med kollektivtrafiken i Göteborg och Köpenhamn 1½ timme efter ankomsten.


Så visst - gärna ett gemensamt kort - men ALDRIG Västtrafiks system!!