fredag, mars 02, 2012

Artikel om vårdvalet i Hallands Nyheter

Idag skriver jag på Hallands Nyheters debattsida om vårdvalet.

Vårdvalet är en stor framgång

Konkurrensverket har gjort en utvärdering av vårdvalet, d v s möjligheten att välja vårdcentral. Deras rapport ger vårdvalet klart godkänt även om de har en del synpunkter.

Den slutsats man direkt kan dra är att patientens makt har ökat. 76 procent av svenskarna har gjort ett aktiv val. I Region Halland är siffran 82 procent. Att välja att stanna kvar på sin vårdcentral är också ett aktivt val.

Antalet vårdcentraler har ökat både i Sverige och i Halland. Men det kanske viktigaste är att 79 procent av invånarna i riket har fem minuter resa med bil till den näst närmaste vårdcentralen vilket ger möjlighet att välja. För Halland är siffran 82 procent.

Vårdvalet har inneburit att patienten har fått makt på bekostnad av politiker och tjänstemän. Är man inte nöjd med den vårdcentral man tillhör kan man byta. Eftersom så många hallänningar bor nära fler vårdcentraler blir det en rejäl möjlighet att välja.

Etableringsfriheten, som vissa ogillar, har inte heller skadat den offentliga vården i Sverige eller Halland. Nästan 60 procent av hallänningarna väljer Region Hallands vårdcentraler. Regionens vårdcentraler finns i hela Halland, både i centrala lägen och på landsbygd.

Roligast är att så många som 63 procent av alla barn i Halland kommer till regionens barnavårdscentraler (BVC). Ett gott betyg.

Driftnämnden närsjukvård i Region Halland har också beslutat att patienten, så långt det är möjligt, skall ha rätt att välja eller byta läkare på den vårdcentral inom Region Halland som man tillhör. Något som ökar patientmakten ytterligare.

Så den offentliga vården står sig väl, och inga nedläggningar finns med i planerna utan istället kommer en ny filial att öppnas i Kungsbacka 2013.

När Vårdval Halland startade 2007 fanns det många som var skeptiska. Men det blev snabbt en framgång och gjordes till den modell alla landsting/regioner skall erbjuda. Skälen är flera. Att kunna välja ger patenten makt. Fler vårdcentraler ger valfrihet och innebär också konkurrens som ger effektivare vård, bättre bemötande och större tillgänglighet.

Vårdvalet har gjort den offentliga vården bättre, och jag blir glad när man kan läsa ut detta både i patientenkäter och i att fler listar sig på vissa av regionens vårdcentraler.

Konkurrensverkets rapport är bara en i raden som visar att vårdvalet är här för att stanna. Jag har svårt att se att någon skulle driva att man återgår till det gamla systemet, där det var politiker och tjänstemän som valde vilken vårdcentral man skall tillhöra och inte patienten själv.

Tommy Rydfeldt

Inga kommentarer: