onsdag, maj 23, 2012

Åtgärder i Närsjukvården för ekonomi i balans

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland redovisades åtgärder för att få ekonomin i balans.

Prognosen är ett underskott på minus 3 miljoner för vårdcentralerna och minus 8,5 miljoner för folktandvården.

Förvaltningen har uppdraget att se till att vårdcentralerna går minst +-0 2012. Inför 2013 och 2014 måste verksamheten visa överskott för att nödvändiga satsningar skall kunna göras.

Förmodligen måste det till mer strukturella förändringar. Vad man gör på de olika vårdcentraler och var detta görs.
Tandvården är lite annorlunda. 8 miljoner av underskottet gäller det efterutbildningsprogram, där bland annat sju tandsköterskor utbildas till hygienister, som nämnden beslutade om 2011.

Meningen var att finansiera detta med tidigare överskott. Överskott vi inte kan lämna tillbaka till regionen eftersom man kan inte finansiera t.ex sjukvården med överskott från den affärsdrivande verksamheten som folktandvård.

Inför 2012 ändrades spelreglerna och vi får inte använda tidigare överskott utan tillåtelse av regionstyrelsen. En sådan begäran skickade nämnden till regionstyrelsen vid förra sammanträdet.

På lång sikt måste tandvårdstaxan höjas. En verksamhet som inte kan inrymma nödvändig vidareutbildning inom ordinarie budget på grund av för låg taxa dör långsamt sotdöden.

Inga kommentarer: