onsdag, maj 23, 2012

Satsningen på vårdcentral och folktandvård i Kolla fortsätter

Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att starta en folktandvård och vårdcentral i nya Kolla parkstad.

Vid dagens sammanträde var ärendet uppe på nytt. När man planerar en sådan satsning måste nämnden ha kontrollstationer där projektet konkretiseras och man ger klartecken att gå vidare.

Och nämnden gav klartecken att fortsätta arbetet. Nämnden förutsätter också att vi får använda tidigare överskott för att finansiera eventuellt underskott under uppbyggnadsperioden.

Kolla Parkstad är ett område där 1100 bostäder skall byggas. Det finns redan en hel del bostäder i "gamla" Kolla och på Smekalles äng som nu får nära till sin vårdcentral.
Markarbetena har påbörjats och inflyttning sker vid årsskiftet 2013 och 2014.

Det är kul att Närsjukvården kan satsa i expansiva Kungsbacka.

Området behöver en ny vårdcentral och Kungsbacka behöver Folktandvården.

Det finns bara folktandvård i Åsa och Fjärås. Nu får alla, inte minst i centrala Kungsbacka, chans att gå till folktandvården. Man kommer också kunna teckna frisktandvårdsavtal.

Läs mer om frisktandvårdsavtal här.

Inga kommentarer: