lördag, maj 26, 2012

Motion om samordnade biljettsystem får svar med konkreta åtgärder

Den 27 februari i år lämnade jag in en motion till regionfullmäktige i Region Halland där jag ville att man gjorde en utredning om möjligheten att samordna Västtrafiks och Hallandstrafikens biljettsystem. Läs mer om motionen här.

Nu har Regionkontoret tittat på detta och vilka möjligheter det finns.

Och återigen är det Västtrafiks hårt kritiserade biljettsystem som är problemet.

Att man har kontoladdning i kombination med check in- check ut. Kunden får inte något kvitto som skulle kunna visas för föraren utan hela resan ligger på kortet tills man checkat ut.

Västtrafiks biljettsystem är en udda fågel som inte kan samordnas med något system. Detta skapar en hel del problem.

Lösningen är absolut inte att Hallandstrafiken byter system. Det går idag att samordna med flera andra län, t.ex Skåne utan förhoppningsvis skall den översyn som Västtrafik gör på grund av all kritik leda till att man hittar lösningar som gör samordning möjlig.

Men en konkret åtgärd blir det till följd av motionen. Dubbla biljettmaskiner kommer sättas in på alla bussar i Kungsbacka och vissa i Varberg. Det löser ju inte problemet men är ett steg på väg.

Man kommer då kunna åka med Hallandstrafikens kort i hela Kungsbacka och den som ofta åker söderut kan välja att använda detta kort. Likaså kommer de som bor i de övriga fem Hallandskommunerna kunna använda sitt kort på enkelt sätt i Kungsbacka.

Motionen behandlas på regionstyrelsen på onsdag den 30 maj och sedan i regionfullmäktige i juni.

Och jag tror fullmäktige kommer ställa sig bakom svaret. Speciellt eftersom jag som motionär är nöjd med den utredning man gjort och de åtgärder som för närvarande vidtas.

Här är yttrandet.

GP

Inga kommentarer: