lördag, maj 26, 2012

Region Halland i topp när det gäller tillgänglighet i primärvård

I en mätning som gjorts ligger primärvården (vi kallar det närsjukvård) i Region Halland i topp när det gäller tillgänglighet. Mätningen gäller privat som offentlig vård.

98% får träffa en läkare inom sju dagar. Sämst i Sverige är Landstinget Dalarna där motsvarande siffra är 83%.

Undersökningen kan ni se genom att trycka här.

Närsjukvården i Halland har ett ökat tryck på sig. Jämförelse första tertialet 2010 med 2012 har besöken ökat i regionens egna verksamhet med 6,1%. Detta samtidigt som antalet listade patienter minskat med 2,2% och arbetad tid med 2,3%. Vilket ger en produktivitetsökning på ca: 9%.

Bara 2012 är besöken, rensat för bland annat att februari är en dag längre, 2,8% första tertialet jämfört med 2011.

De stora ökningarna står gruppen barn och 70-90 åringarna för. En person som fyllt 80 har ca 4 besök på vårdcentralen varje år. Är man 10-14 år så är motsvarande besök 0,5.

En fyrtioåring gör i snitt 1 besök per år, en femtioåring 1,5 besök, en sextioåring 2 besök en sjuttioåring 3 besök.

Med tanke på att de så kallade fyrtiotalisterna är i åldern 68 till ungefär 60 år så kan man räkna med ökat tryck de närmaste åren vilken kommer bli en utmaning både för närsjukvården och Region Halland i stort. Hur skall resurser för detta fås fram så att den goda tillgängligheten inte går ner?

Jag tror vi måste göra en översyn av hur hälso- och sjukvårdspengen är konstruerad.
Inte så att man lägger in diagnos eller får betalt per besök. Det gör bara befolkningen sjukare på pappret och stimulerar till onödiga besök

Idag är vårdpengen konstruerad enligt följande:

0–6 år, 2,1 vårdpoäng, ersättning 6 195 kr/person
7–64 år, 0,6 vårdpoäng, 1 770 kr/person
65–79 år, 2,0 vårdpoäng, 5 900 kr/ person
80 år och uppåt, 3,0 vårdpoäng, ersättning 8 850 kr/person

Med tanke på olika åldras behov skulle man fundera över att minska ersättningen lite olika för personer mellan 7-40 år och öka för personer över 60 år. Att man har fler åldersgrupper mellan 7-64. Skillnaden för den som är 63 år och 66 år är alldeles för stor.

En mjukare upptrappning från 60 kunde vara en modell.

En förändrad ersättning för olika åldrar ökar i sig inte kostnaden. Det som ökar kostnaden är att fler blir över 65 år och det kommer det att göra även i dagens system.

Jag har inget färdigt förslag utan det måste utredas så vi har alla konsekvenser klara men jag tror frågan måste börja diskuteras på allvar.


Inga kommentarer: