måndag, augusti 27, 2012

Rätt beslut om rätt att välja läkare

Förra året beslutade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland att de som listar sig på någon av regionens vårdcentraler skall ha möjlighet att välja eller byta läkare så långt det är möjligt.

Att vi tog med så långt det är möjligt beror på att det är inte meningsfullt att vara patient hos en läkare som redan har fullt med patienter. Det blir svårt att få tid.

Lite förvånansvärt fick jag mothugg från Centerpartiet i media. Men när ärendet var upp sa (C) och (KD) nja. Beslutet togs av (FP), (M), (S) och (V). Kanske ovanlig majoritet.

Ett sådant beslut skapar ju en del tyckanden. Även om jag tyckte att vi hade bra underlag så delas ju inte den uppfattningen av alla.

Därför är det bra att Hallandsposten, som inte kan anklagas för att stå på någons sida, idag publicerar en granskning av patientströmmar när läkare byter arbetsplats.

Tidningens slutsats är att patienter följer med läkare. Och om det är privat eller regionens som driver dem är mindre viktigt.

Granskningen visar att vårt beslut var rätt. Kontinuitet är ett bra sätt att minska kostnaderna i vården. Och dessutom skapar vi nöjda patienter oavsett om de valt privat central eller någon av regionens, och det kan aldrig vara fel.

HN, Dagens M, KVP GP

Inga kommentarer: