tisdag, augusti 28, 2012

Tyvärr ingen information på nätet om akutköer

Jag skrev för en tid sedan en motion om att Region Halland skulle utreda att precis som Södersjukhuset i Stockholm skulle lägga upp väntetiden på akuten på hemsidan. 1177 (sjukvårdsupplysningen) skulle också då veta hur lång väntetiden ungefär är.
Klicka för större bild. Södersjukhuset.

Ungefär därför att olika saker kan hända som snabbt ändrar tiden.

Motionen bifölls och en utredning har gjorts som föreslår att man inte genomför detta.

Argumentet är att det egentligen inte finns någon allmän kö, eftersom varje patient prioriteras individuellt efter sitt medicinska tillstånd.

Väntetiden, menar utredningen, till att träffa en läkare kan också bero på vilken typ av specialistläkare patienterna behöver hjälp av och om en sådan finns på plats.

Utredningen anser att en kötid på nätet inte innebär någon förbättring av servicen för patienten. Och detta kommer säkert att bli Regionstyrelsens beslut.

Jag  delar givetvis inte den uppfattningen. Men vet att det är trögt att komma med förändringar i sjukvården.

Ringer man till akuten och frågar hur lång väntetiden är får man svar. Då finns uppenbarligen en uppfattning om hur lång väntetiden är. (Jag har testat)

Nu är detta ingen stor fråga men kunde varit ett sätt att ge lite extra service.

PS! Gekås gör samma sak. När skärmdumpningen gjordes fanns ingen kö. DS!

Inga kommentarer: