tisdag, augusti 28, 2012

Regionen måste spara och effektivisera

Jag fick mitt första politiska uppdrag 1 november 1979, 20 år gammal. Eftersom jag gjorde några års uppehåll efter 15 år av uppdrag har jag i höst haft politiska uppdrag i 23 år. Jag satt 8 år i budgetberedningen i Kungsbacka kommun och som ordförande eller t.f ordförande i fem av dessa.

Så ekonomiska kriser är inget nytt. De dyker upp med jämna mellanrum.

Ofta letar man efter den där besparingen eller åtgärden som löser det mesta av problemen i ett enda beslut.

När nu Region Halland behöver spara och effektivisera så förstår jag att man just letar efter detta beslut. Och testar om att i princip bara ha Halmstad som akutsjukhus som lösningen.

Tyvärr är lösningen på regionens ekonomiska problem att vända på alla stenar och hitta någon miljon där och någon miljon här. Att ibland investera för att effektivisera.

Bästa besparingen är den då man tar bort dubbelarbete eller får IT stöd så arbetstid frigörs så att man kan göra mer för samma pengar.

Låt mig ta ett litet exempel. Regionen (sjukvården) kan idag inte via sitt vårdadministrativa system VAS skicka sms påminnelser till patienter så de inte missar sin tid. Patienter som uteblir kostar pengar.

Om investering i IT stöd kunde lösa detta så finns en besparingspotential på många miljoner.

Folktandvården har eget IT system och skickar påminnelser och har bara positivt att säga om det.

Med anledning av en förstudie av konsult som pekar på att i princip göra Halmstad till Hallands enda akutsjukhus skrev jag en insändare som idag finns i Norra Halland och Kungsbacka Posten.
Med orden ovan vill jag markera att bara för att jag inte tror på den besparingen, eftersom den äts till stora delar upp av att många kommer söka vård i Göteborg, så säger varken ja eller Folkpartiet nej till att hitta lösningar för en ekonomi i balans.

Det är nödvändigt att detta sker och jag är också medveten att besparingar i den storleksordningen som måste ske kommer att kännas.

Här är insändaren:

Ogenomtänkt förstudie om akutsjukvården

De tre sjukhusen som drivs av Region Halland går med stora underskott. Givetvis måste åtgärder till för att skapa balans, men på rätt sätt.

En förstudie av en konsult föreslår att som främsta åtgärden göra sjukhuset i Halmstad till det enda akutsjukhuset i Halland. Varberg skulle enbart ägna sig åt planerad vård.

Hälften av befolkningen bor i den norra delen av länet och det är där befolkningen ökar.

Tror någon att den som bor i Göteborg, när man behöver söka sjukhus akut, åker till NÄL i Trollhättan istället för Sahlgrenskas tre sjukhus?

Om svaret är ja är konsultrapporten en bra grund för fortsatt arbete. Men jag gissar att alla svarar nej och det innebär att framtagen rapport enbart är teorier som aldrig kan fungera i praktiken. Eventuella besparingar skulle ätas upp av kostnader för att bekosta vård för i Västra Götaland.

Varför skulle den som bor i centrala Kungsbacka åka 1 timma och 20 minuter till Halmstad när samma vård finns på 27 minuters avstånd på Sahlgrenska?

Konsultrapporten är dessutom karbonpapper på en annan konsultrapport och tillför inget nytt.

Att föreslå något som någon annan redan gjort, och som är orealistiskt, är knappast lösningen på sjukhusens ekonomiska problem.

Sjukvården håller Region Halland samman. Skulle Göteborg bli naturlig plats för all akutsjukvård för Kungsbackas invånare, och för många invånare i Varberg,
skulle säkert frågan om vilken region Kungsbacka och kanske Varberg skall tillhöra lanseras på nytt. Är detta verkligen något som man önskar i övriga Halland?

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige
Region HallandInga kommentarer: