onsdag, september 26, 2012

Driftnämnden Närsjukvård begär plan för minskning av hyrläkare

Idag hade Driftnämnden Närsjukvård sammanträde i Laholm.

På dagordningen fanns åter ett ärende om hyrläkare.

Vid sammanträdet i december 2011 satte nämnden i full enighet ett tak 20 miljoner för användandet av inhyrda läkare. Taket har spruckit och det ser ut som det blir lika mycket 2012 som 2011.

Nämnden beslutade idag att höja taket till 32 miljoner för 2012. I princip samma belopp som det slutade på 2011.


Nämnden uttalade också som en riktlinje att förvaltningen vid varje tillfälle skall pröva annan lösning än inhyrning av läkare.

Och sedan kom det viktigaste beslutet att nämnden uppdrog åt förvaltningschefen att snarast återkomma med förslag på hur användandet av hyrläkare skall kunna minska både på kort och lång sikt. Ärendet skall återredovisas senast i december 2012.

Användandet av hyrläkare måste ner kraftigt för att nämndens ekonomi inte skall äventyras. Därför är det viktigt att inhyrning av läkare minskar rejält.

På medellång sikt måste Landsting/Regioner ha en gemensam hållning. Agera på lika sätt.
På lång och kort sikt skall Region Halland vara en attraktiv arbetsplats så att t.ex ST läkare vill stanna.

Förvaltningen har nu att se över olika förslag och redovisa dem så att vi redan 2013 ser en minskning av hyrläkare i Närsjukvården.

Inga kommentarer: