onsdag, september 26, 2012

Tandvårdstaxa som kan bli lyft för Folktandvården

År 2011 fick inte Folktandvården i Region Halland höja taxan. År 2012 höjdes den väldigt lite.

Det innebär att det har varit svårt att genomföra behövlig fortbildning samt förnyelse av klinikerna. Men vi har, enligt DN/Ikano bank, haft Sveriges lägsta tandvårdstaxa.

Driftnämnden Närsjukvårds AU har när vi haft dialog med Regionstyrelsen och Hälso och sjukvårdsstyrelsen påpekat att taxan måste höjas.

Under 2012 klarar sig Folktandvården genom att vi fått använda 8 miljoner ur tidigare överskott men så kan man inte göra varje år.

I arbetet inför 2013 har vi fått gehör.

Ett förslag har tagits fram som innebär en intäktsökning på ca: 8 miljoner.

Idag att Driftnämnden Närsjukvård taxan på remiss och tillstyrkte den. Jag har stor förhoppning om att detta också blir Regionfullmäktiges beslut den 7 november.

Inga kommentarer: