onsdag, september 26, 2012

Ekonomi på väg mot balans?

Idag vid Driftnämnden Närsjukvårds möte i Laholm presenterade Närsjukvården i Region Halland förvaltningens uppföljningsrapport för andra tertialet 2012.

Prognosen för innevarande år är - 3 miljoner för vårdcentralerna och - 500 tkr för tandvården. (Då har tandvården fått använda 8 miljoner av tidigare överskott till utbildningsinsatser)

Driftnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till ytterligare åtgärder för att stärka förvaltningens ekonomi och möjliggöra prioriterade satsningar för framtiden.

Rubriken kanske är optimistisk, med eller utan frågetecken, men det vidtas nu åtgärder som kommer ge effektiviseringar.

För att kunna göra framtidssatsningar räcker det inte med balans utan det måste finnas ett överskott. Ett överskott som alltså återinvesteras i verksamheten.

Därför gavs uppdraget att förvaltningschefen återkommer med ytterligare förslag.


Inga kommentarer: