söndag, juni 09, 2013

Dags att titta på kommunsammanslagningar

Debatten har börjat komma igång kring kommunsammanslagningar. Finland och Danmark har gjort det. Danmark har också slagit ihop sina amt (landsting/län) till fem regioner.

Civilminister Stefan Attefall (KD) gjorde häromdagen klart att sammanslagningar måste komma nerifrån. Regeringen vill inte göra en kommunreform.

 Jag anser han har fel.

Kommunerna står inför stora utmaningar. Kommuner på 5000-10.000 invånare kommer ha svårt att klara alla uppgifter.  Och sedan tidigare kommunsammanslagningar ser Sverige olika ut. Vi har nu små kommuner med strax över 2000 invånare.

Givetvis kan kommuner samarbeta men det finns ju en gräns för när olika kommunalförbund blir effektiva. Och insynen begränsas då det är indirekta val till dessa.

När Danmark 2007 genomförde en kommunreform satte man invånarantalet till minst 30.000 per kommun. Sedan var det upp till kommunerna att välja vilka man ville bilda kommun med. Lyckades man inte bestämdes sammanslagningarna uppifrån.

Kommunreform Danmark
Den modellen borde kunna användas även i Sverige och jag tycker att 30.000 invånare vore en rimlig gräns även i Sverige.

Men det är viktigt att alla kommuner får bestämma vem man vill gå samman med .

Och att vill två kommuner på 35.000 bilda en större på 70.000 invånare skall även detta vara möjligt.

Om det geografiskt i övrigt stämmer skulle regeringen kunna ge dispens även om man bara når upp till t.ex 28.000 invånare.

Hur skulle det se ut i Halland?

Frestande vore väl att Region Halland blev en kommun med lite över 300.000 invånare. Göteborg har ju ca: 530.000 invånare så det går ju, men avståndet talar emot. Det blir långt mellan beslutsfattare och medborgare och nödvändigt med en massa lokalkontor.

Hylte med ca: 10.000 invånare och Laholm med lite över 23.000 invånare skulle behöva hitta nya samarbetspartner.

Men det är viktigt att kommunerna själva får bestämma vem man vill gå ihop med.

Sannolikt skulle en kommunreform ha effekt på hur landsting/regioner ser ut. Skulle t.ex Laholm och Båstad vilja gå ihop måste de ju bestämma om man vill tillhöra Halland eller Skåne.

Inga kommentarer: