fredag, juni 14, 2013

Vi måste säkra patientens integritet

Idag publicera följande debattartikel i Hallandsposten. Finns på nätet för prenumeranter.

Vi måste säkra patientens integritet

För en tid sedan fick jag reda på att en anställd i Region Halland olovligen tittat på min patientjournal.

Jag är en stor anhängare av att patientjournalen visar om man varit hos annan mottagning, vilka mediciner som skrivits ut och vilka bedömningar som gjorts tidigare. Detta ökar effektiviteten och patientsäkerheten.

Men vi får aldrig glömma bort den personliga integriteten. Patienten ska alltid kunna lita på att de uppgifter som lämnas i förtroende inte förs vidare och att vi i effektivitetens namn inte accepterar ett visst ”läckage” av sekretessbelagda uppgifter.

Att bygga en kontrollapparat för att helt övervaka inloggningar är nog omöjligt. Därför måste man hitta system där patienten är delaktig och är informerad om vilka som loggat in i journalen.

Landstinget i Uppsala län har tagit fram en strategi väl värd att pröva i Halland. Varje vårdenhet ska identifiera patienter som löper högre risk än andra att utsättas för journalintrång, till exempel offentliga personer eller bekanta och kollegor till anställda. För dessa personer ska verksamhetschefen alltid granska journal­loggen för att kontrollera att ingen obehörig läst journalen.

Dessutom har man gjort det enkelt för patienterna att via hemsidan eller via post beställa loggrapport.

Jag har i en motion begärt att regionstyrelsen ska titta på frågan och rekommenderar att man tittar på Uppsalas sätt att hantera frågan.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i regionfullmäktige

Inga kommentarer: