måndag, juni 10, 2013

Jämställ munnen med övriga kroppen - Landsmötesmotion

Den 14-17 november håller Folkpartiet landsmöte i Västerås. Nytt partiprogram skall antas. Jag har fått förtroendet att vara ett av fem ombud från Halland.

Till landsmötet har jag skrivit en motion där jag anser att vi skall jämställa munnen med kroppen. Det vill säga att det skall inte vara någon skillnad mellan om man söker för ett problem med ögonen eller tandvärk. Man betalar normal patientavgift och det skall finnas
ett högkostnadsskydd.

Till min stora glädje har jag fått 47 medundertecknare vilket gör den till en av de ca: 900 motionerna som fått mest stöd av andra.

Bland undertecknarna finns många landsmötesombud, ledande sjukvårdspolitiker och kommunpolitiker, men även rikspolitiker som vice talmannen Jan Ertsborn från Falkenberg.

Det är dags att vi får en tandvårdsförsäkring värd namnet. Ca: 20 % har inte varit hos tandläkaren de senaste fem åren. När man väl går så kan ibland tänderna inte räddas.
Nytt partiprogram skal antas

Om man skall gå till tandläkaren eller inte är för många en ekonomisk fråga.

En genomgång som Region Halland gjort visar att i områden med stor arbetslöshet, låg utbildning och många som går på bistånd är tandstatusen mycket sämre både hos barn och vuxna trots att barnen har gratis tandvård. Därför har Region Halland fördelat om ersättningen för barntandvården till de med mest behov för att kunna öka insatserna.

Men hur skall vi nå de vuxna som inte har råd att gå till tandläkaren?

Som politiskt ansvarig för Folktandvården i Halland intresserar detta ämne mig mycket.

Mitt svar är en tandvårdsförsäkring där patientavgiften är samma oavsett vilken del av kroppen man söker vård för.

Jag tror också att bästa modellen är att skapa ett vårdval precis som vi har för vårdcentralerna.

En ny tandvårdsförsäkring kräver riksdagsbeslut och ökade statsbidrag.

Jag har stort hopp om att få igenom motionen. Detta är en typisk socialliberal fråga och stämmer väl med Folkpartiets profil.

Stödet är stort ute i landet vilket inte minst alla medundertecknare visar.

Inga kommentarer: