Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

onsdag, september 04, 2013

Bra telefontillgänglighet för Region Hallands vårdcentraler

Under våren har en undersökning gjorts för hur man kommer fram till landets vårdcentraler per telefon.

Halland får bra betyg. 95% av alla samtal besvarades. Snittet för riket var 91%. Bäst var Jönköping, Kalmar och Kronoberg på 99% och sämst Region Skåne på 78%.

Tyvärr har de flesta privata vårdcentraler i Halland valt att inte deltaga. Så siffrorna gäller för det mesta regionens vårdcentraler.

Det borde vara viktigt att alla deltager i sådana här undersökningar för att medborgaren skall veta vad vårdcentralen kan erbjuda för service och vård.

Det är roligt att så många av regionens vårdcentraler når 100% som måste vara målet.

Här kan ni läsa mer om undersökningen.

Inga kommentarer:

Anpassad sökning