onsdag, september 04, 2013

Bra telefontillgänglighet för Region Hallands vårdcentraler

Under våren har en undersökning gjorts för hur man kommer fram till landets vårdcentraler per telefon.

Halland får bra betyg. 95% av alla samtal besvarades. Snittet för riket var 91%. Bäst var Jönköping, Kalmar och Kronoberg på 99% och sämst Region Skåne på 78%.

Tyvärr har de flesta privata vårdcentraler i Halland valt att inte deltaga. Så siffrorna gäller för det mesta regionens vårdcentraler.

Det borde vara viktigt att alla deltager i sådana här undersökningar för att medborgaren skall veta vad vårdcentralen kan erbjuda för service och vård.

Det är roligt att så många av regionens vårdcentraler når 100% som måste vara målet.

Här kan ni läsa mer om undersökningen.

Inga kommentarer: