måndag, september 02, 2013

Tufft 2014 för regionens närsjukvård

Vid senaste mötet med Driftnämnden Närsjukvård i onsdags redovisades det ekonomiska läget. Ekonomin för 2013 ser bra ut och prognosen för Vårdcentralerna är att de går ihop 2013. Folktandvården har ett underskott men arbetar för att nå nollresultat.

Som bekant är ekonomin i Region Halland inte den bästa mycket på grund av sjukhusens underskott men också ett förändrat skatteutjämningsförslag som innebär att Halland är förlorare.

Enligt ett förslag som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) skall behandla 9 september höjs hälso- och sjukvårdspengen (Hospen) med 0,3% 2014.

För full kompensation skulle vi behövt ca: 2,5%. Jag skriver ca: då prognos över löner och inflation är just prognoser.

Uppräkningen är lika oavsett om man är regiondriven eller privatdriven vårdcentral inom Vårdvall Halland. Så ingen får mer ersättning eller mindre.


Det innebär att verksamheten måste hitta sätt att bli effektivare 2014.

Men vi behöver både gasa och bromsa. Det blir lätt att man paniksparar och blicken vågar inte titta framåt.

Under 2014 invigs två filialer. En i Halmstad, Kärlekens vårdcentral, och en i Kolla parkstad där även tandvård ingår.

Vi tittar på fler områden som förmodligen är aktuella 2015 och framåt.

När nya områden byggs eller gamla expanderar skall regionens närsjukvård alltid vara beredd att överväga att ge service där.

Både regionens vårdcentraler och folktandvård har högt förtroende. När en privat vårdcentral i Varberg la ner under våren 2013 har merparten listat sig på regionens vårdcentraler. Ett högt betyg när man röstade med fötterna.

Under hösten får Närsjukvårdsnämnden titta på olika alternativ för att få ner kostnaderna. Klart är givetvis att vi alltid tittar på möjligheten att minska antalet hyrläkare. Men även förvaltningen har ett beting att vända på alla stenar utan att äventyra framtiden.

Ersättning för barntandvården föreslås vara oförändrad. Men den betraktar jag som en beställning. Får vi mindre pengar blir det mindre tandvård från folktandvården och de privata utförare som finns.

Taxan för övriga föreslås höjas med 4%. Lite i minsta laget men som jag ser det hanterbart.

(S) vill bara höja med 2,7%. Skall bli kul att höra i regionfullmäktige i oktober vad de skall spara på.

PS! Folke Kanin är Folktandvårdens Maskot. Lär ut tandvård för barnen. DS!
Inga kommentarer: