söndag, november 17, 2013

Halv seger för att jämställa munnen med övriga kroppen

Min motion att jämställa munnen med övriga kroppen behandlades på Folkpartiets landsmöte igår lördag. I den föreslår jag att det skall vara vanlig patientavgift för ett besök hos tandläkaren, precis som ett besök hos läkaren.

Eftersom tandvård skulle vara specialistvård skulle ett besök på Folktandvården i Region Halland kosta 300 kr. Högkostnadsskydd skulle givetvis finnas.

Partistyrelsen hade viss sympati för motionen med var rädd för kostnaden. Motionen ansågs besvarad.

Min grunduppfattning är att munnen kan inte undantas och vara något som den enskilde i stort skall betala själv.  Skulle någon föreslå att diabetiker skall betala en stor del av sin vård skulle detta direkt avfärdas med rätta som orimligt.

Jag hade hoppats på att motionen skulle starta en debatt i Folkpartiet. Att det kunde vara början på något men inte få någon majoritet eller vara i närheten av en majoritet.

Partistyrelsen hade nog samma uppfattning då motionen inte bemöttes i talarstolen.

Till min stora glädje gick ett antal talare upp och stöttade motionen.

Vid omröstningen lät det jämt. Jag begärde votering. Trots två försöksvoteringar med röstkort kunde inte frågan avgöras. Presidet valde då att göra namnupprop.

Den slutade med att partistyrelsen vann med 93 mot 85. Jag ser det som en halv seger. Nästan halva landsmötet ställde upp på min motion. Flera ombud sa efteråt att de ville rösta ja men var rädda för kostnaden. Det finns alltså en majoritet för principen.

Det går givetvis inte att begrava frågan. En så stor minoritet måste respekteras.

Jag kommer därför föreslå partistyrelsen att man tillsätter en arbetsgrupp som får titta på frågan. Vad kostar det? Hur skulle en förändrad försäkring se ut? Kan man genomföra den i etapper?

Får vi fram alla fakta och tankar om ett genomförande är jag övertygad om att det blir partiets politik.

Då blir det svårt att gömma sig bakom att det kostar för mycket.

Att jämställa munnen med övriga kroppen är en viktig socialliberal reform.


Inga kommentarer: