torsdag, januari 30, 2014

Effektivisering för att kunna ge mer vård

Närsjukvården i Region Halland har ett tufft år ekonomiskt framför sig.

Uppräkningen av hälso- och sjukkvårdspengen är försumbar och äts upp av andra kostnadsökningar.

Därför gäller det att hitta effektiviseringar som förhoppningsvis inte drabbar patienterna.

En sådan är den beredskapsjour som finns på nätterna. 

Jouren bemannas av distriktsläkare som bland annat har till uppgift att konstatera dödsfall och bistå distriktssköterskor vid till exempel den kommunala vården med medicinsk expertis.

I Halland har vi en jour per kommun vilket ger väldigt små områden. T.ex är Hylte eget område med strax under 10.000 invånare. Halmstad är också eget område med över 90.000 invånare. Samma bemanning trots de olika storlekarna. En rejäl obalans.

Närsjukvården äger inte frågan. Vi kan komma överens frivilligt med de privata vårdcentralerna men ett sådant försök har misslyckats.

Därför beslöt Närsjukvårdsnämnden igår att gå till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och be dem lägga fast ett regelverk.

Exakt hur en fortsatt jour skall se ut och hur stora områdena skall vara får avgöras när man vet vem som har ansvaret och känner till eventuella andra regler som HSS kan besluta om.

Emellertid finns pengar att spara både för regionens och de privata vårdgivarnas vårdcentraler. Pengar som för Närsjukvårdens del kan användas för att slippa skära ner på vårdcentralerna och därmed kunna ge mer och bättre vård med stor tillgänglighet.

Inga kommentarer: