onsdag, juni 25, 2014

Borgmästaregatan som bussgata?

En fråga som tjänstemännen på Hallandstrafiken redovisar för oss i styrelsen lite då och då är problemen med att bussar får svårare att hålla tidtabellen på olika håll i Halland.

Buss 731 från Kungsbacka till Onsala är en sådan linje. Hastigheten har sänkts på Onsalavägen och trafiken har ökat vilket ger svårigheter att hålla tidtabellen.

Men det är också andra åtgärder som skapar problem. I all välvilja så skapar kommunerna rondeller, avsmalningar av vägar och gupp.

Syftet är ofta två. Att få ner hastigheten och att få trafik att ta andra vägar. Nu är det inte lätt att få bilister att byta väg så resultatet blir ofta trängsel och mitt i detta skall bussen försöka komma fram.

Man kan inte hela tiden öka tiden i tidtabellen utan till slut måste åtgärder till som ger bussarna företräde.
Bussgata från gröna pilen till Storgatan?
Ett antal bussar går idag Borgmästaregatan i Kungsbacka fram till stationen. Och där fastnar man lätt.

Nu skall Kungsmässan byggas ut och på kvarteret Valand byggs ca: 300 lägenheter samt butiker och kontor.

Trycket på Borgmästaregatan kommer öka kraftigt.

Hur drabbar detta kollektivtrafiken?

Det Kungsbacka kommun bör fundera över är att ta bort möjligheten till genomfartstrafik på Borgmästaregatan.

Givetvis skall man kunna köra in för att komma till t.ex kulturhuset Fyren men inte köra igenom.

Exempel på bussgata
Istället blir det bussgata och bussarna är de enda som kan köra igenom.

Kontroversiellt?  Givetvis. Jag säger inte att detta är lösningen men vad är alternativet? Att bilar och bussar står i långa köer?

När nu Kungsbacka stad byggs ut, vilket jag tycker är jättebra, måste kommunen
hitta lösningar så bussarna kommer fram.

Gärna särskilda bussgator eller nya dragningar av linjerna där bussen kan få företräde.

Inga kommentarer: