måndag, juni 23, 2014

Det skall kännas att begå bostadsinbrott

I en artikel i Dagens Nyheter idag skriver de fyra allianspartieldarnas att man vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld. Detta skulle skärpa straffen för bostadsinbrott.

Såhär skriver man:
 
Ett inbrott där förövaren inte stjäl något av värde leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Straffen har i stället utgått mer från själva stölden och det ekonomiska värdet av stulna föremål, än den kränkning som inbrottet i sig innebär. Även om förövaren inte får med sig den nya datorn, pengar eller smycken är själva inbrottet – att någon har varit inne i ens hem och inkräktat på ens egendom – ett allvarligt brott i sig.

Patiledarna föreslår att minimistraffet för inbrottsstöld  skall vara minimum 1 år.

Mycket bra. Vardagsbrott måste tas på allvar. Att få inbrott i en bostad är en kränkning. Idag leder lagstiftningen ofta till till att är det första gången någon åker fast ofta inte ens till fängelse.
Vad ger det för signaler från samhället, att det är ok?

Givetvis kommer det mothugg.

- De är så få som åker fast så det har ingen effekt och längre straff har ingen effekt.

Samma gamla argument som alltid upprepas.

Nej det kanske inte avskräcker tillräckligt men de som åker fast finns inte kvar ute på gatorna och begår fler brott under en tid.

Sverige har låga straff för många brott. Även om de inte skulle avskräcka många från att begå dem skulle man inte kunna få låga straff och kunna snabbt begå dem på nytt.

Bra utspel av regeringen. vad säger de röd-grön-röd-rosa? Kanske även notoriska inbrottstjuvar skall ha rätt till friår?

Svd SR

Inga kommentarer: