onsdag, november 26, 2014

Rödgrönas attack mot vårdvalet havererade

Den rödgröna regeringen valde efter man tillträtt att göra en vänstersväng i många frågor. Det gjordes upp om budgeten med Vänsterpartiet och i de låg attacker mot valfriheten i välfärden.

Vinstförbud är ju inget annat än ett sätt bakvägen få bort valfriheten för den enskilde och åter låta politiker och tjänstemän bestämma över medborgarna.

Sjukvårdsminister som är emot valfrihet
För när man vill förbjuda två läkare som öppnar vårdcentral att göra vinst, men låter företag som Skanska och NCC göra storvinster att bygga sjukhus, skolor och liknande, då handlar det inte om vinsten utan man vill ha bort valfriheten.

Den nya regeringen har lagt få förslag men kom genast med ett, att ta bort skyldigheten för regioner/landsting ha vårdval för primärvården (läs vårdcentraler).

Ett sådant förslag borde givetvis gått till lagrådet. Men regeringen avstod, kanske fullt medveten om att lagrådet skulle vara kritiska.

När propositionen kom till riksdagen valde socialutskottet att skicka den till lagrådet.

Nu har vi deras dom.

Lagrådet är djupt kritiska.

• Remissinstanserna fick mindre än tre veckor på sig. Lagrådet påpekar att regeringen inte lämnat något motiv till varför remisstiden var så kort, eller till att lagändringarna ska börja gälla redan från den 1 januari 2015.

• Valet av remissinstanser var för snävt. Lagrådet saknar till exempel många patient-, yrkes- och näringslivsorganisationer, och konstaterar att ingen av remissinstanserna har särskild lagstiftningskompetens.

• Den korta tiden, en vecka, mellan remisstidens utgång och beslutet om propositionen gör att det ser ut som om regeringen inte tar regeringsformens beredningskrav på allvar.

• Regeringen har inte tillräckligt preciserat de problem som förslaget ska lösa. Följderna för patienter och utförare är inte heller analyserade ordentligt.

Det enda rimliga är att regeringen nu drar till baka propositionen annars kommer den avslås i riksdagen.

Några reflektioner är, hur ställer sig Miljöpartiet i denna fråga? Känner man sig bekväma med att i en regering driva frågor som direkt atackerar den enskilda patientens makt och ger den till politiker och tjänstemän?
Vårdval är viktigt i Region Halland

Och den nya sjukvårdsministern Gabriel Wikström. Vill han verkligen ha valfrihet? Om inte säg det rakt ut.

När riksrevisionen kom med sin rapport, som av media rätt felaktigt rapporterades som om de ville avskaffa vårdvalet, så jublade han. Problemet var bara att han aldrig läst rapporten.

I ett uttalande sa Wikström  att man fått svart på vitt att vårdvalet är en reform som slår fel.

– Det är en väldigt hård och allvarlig kritik, att vårdvalet leder till att efterfrågan går före behoven i primärvärden. Vi har fått ytterligare ett skäl att få bort denna tvångslag. Landstingen ska inte tvingas att ha en verksamhet som har så stora brister, sa han till SVD.

Men som sagt, riksrevisionen skrev inte så utan föreslog fortsatt utvecklat vårdval.

Kan ju vara så att sjukvårdsminister Wikström egentligen inte kan dessa frågor utan reagerade med en slags SSU ryggrad. Valfrihet? Det måste vi vara emo, utan att veta varför.

I grunden är nog (S) kraftigt emot valfrihet för patienten och det borde debatten handla om. Inte tekniska system för att nå dit. Men man vågar inte ta den striden och debatten därför vårdval precis som friskolor är populära och vara emot detta vinner man inga val på.

Så taktiken är att med små steg avskaffa valfriheten bakvägen.

Inga kommentarer: