lördag, september 24, 2016

Corbyn tar Labour mot avgrunden?

Jeremy Corbyn lyckades åter vinna i Labours partiledarval Fick 61,8% av rösterna mot utmanaren Owen Smiths 38,2.

Det är som är positivt är att Labour, precis som övriga partier i Storbritannien, låter medlemmarna välja partiledare. Det är inte indirekta val, valberedningar med kohandel och slutna rum som väljer ledaren.

Man kan ha synpunkter på vilka som får välja i partiledarval, speciellt inom Labour. Det är inte bara medlemmar utan hos Labour registrerade sympatisörer och anslutna supporters som röstar. Och de som inte är medlemmar fullt ut röstar med stor marginal på Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn. Labourledare.

Möjligheten att råka ut för en kupp är ganska stora.

Men det är ju något man kan lösa i ett svenskt partiledarval. Corbyn har ju inget intresse att ändra dessa regler inom Labour då det är människor på yttersta vänsterkanten, med lösa relationer med Labour, som är hans största stöd.

Den politiska väg Jeremy Corbyn valt är att dra Labour kraftigt åt vänster. Den politiska mitt som Tony Blair erövrade, och som gav han och Labour tre valvinster, har man övergivit.

Det finns redan tecken på att nya konservativa premiärministerns Theresa May försöker manövrera sig mot mitten och ta dessa väljare.

De konservativa leder i opinionsmätningarna med mellan 7-10 %. Den senaste av YouGov ger Konservativa 38% och Labour 31. I några mätningar har Labour varit under 30%. ICM 12 september 12 september Labour på 28%.

Att försöka övertyga väljare som röstade på de Konservativa att de skall rösta på ett Labour som går kraftigt åt vänster och pratar om socialism och förstatliganden, är ett omöjligt projekt.

Det försökte Labour med på 80-talet och man var borta från makten i 18 år.

Risken finns också att de medlemmar och parlamentsledamöter som ser Labour som ett vänster-mitten parti, som på Blairs tid, lämnar partiet.

Det finns säkert några som kan dyka upp hos Liberalerna men mer sannolikt är nog att vi får se ett nytt parti på en slags socialdemokratiskt grund liknande den som partiet hade under Tony Blair och då gick under namnet New Labour.

Värt att notera är också att i de fyllnadsval som har hållits i lokala församlingar sedan september 2015, då Corbyn blev vald, har Labour backat med 2,23%. Stora vinnarna är Liberalerna som ökat med 6,71% och  den stora förloraren är UKIP som minskat med 6,3%.

Kanske börjar väljarna hitta tillbaka till Liberalerna? Vilket skulle vara ett hot mot Corbyn och Labour. Väljare som inte gillar vänstersvängen men inte heller de Konservativa.

Intressant blir också vart UKIP:s väljare tar vägen. Man har ny ledare och stödet för dem verkar sjunka över hela landet.

Jeremy Corbyn tycks dock ingen rubba. Han är mycket tydligt övertygad om att Labour skall vara ett parti på yttersta vänsterkanten. Med en politik som Jonas Sjöstedt skulle uppskatta.

Och sannolikt så är han och partiet i full fart på väg över stupet och mot avgrunden.

Inga kommentarer: