fredag, september 23, 2016

Ny avgång Varberg-Göteborg som stannar i Åsa skall lätta på trängseln på Öresundstågen

Idag har Trafikverket fastställt tågplan för 2017.
Det innebär att man beviljat Hallandstrafiken och Västtrafiks ansökan att få "låna" ett tågläge.

Från måndagen den 11 december kommer ett tåg från Västtrafik avgå från Varberg 7.05 med stopp i Åsa 7.20. Det går som ett Öresundståg med stopp i Åsa, Kungsbacka, Mölndal och sedan Göteborg.

På eftermiddagen går det 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12.

Ligger strax under 1000 på- och avstigningar per dag i Åsa på vardagar.

Detta kommer att lätta på trycket något på Öresundstågen som är väldigt fullsatta speciellt på morgonen. 

När tågen kommer till Åsa så är de redan rätt fulla och upp emot 100 personer stiger på.

Öresundståg som kommer från Malmö/Köpenhamn stannar inte Åsa. Ett av skälen är att dessa tåg,enligt det avtal som finns kring tågen, bara skall ha ett stopp i varje kommun.

Trafikverket har också ansett att det inte finns plats i tidtabellen.

Fler stopp får bli en annan fråga.

De tåg som gör Halmstad-Göteborg stannar med de beslutar Hallandstrafiken själva om.

Rolig dag att vara ledamot i Hallandstrafikens styrelse.


Inga kommentarer: