måndag, december 26, 2016

Framtida regionaltåg i Halland är inte speciellt hemliga

På julafton skrev Kungsbacka Posten, läs här, om ett påstått hemligt möte mellan Hallandstrafiken och Västtrafik som skulle ägt rum om ett framtida regionaltåg Halland, fast man kallar det i tidningen för pendeltåg.

Att ett speciellt regionaltåg Halland finns i planerna är inte direkt hemligt, snarare tvärtom.

I april i år tog Regionfullmäktige i Halland ett regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2016-2019 men det blickar längre än så. Läs genom att trycka här.

På sidan 52 tas just denna fråga upp. Där står:
  
"Införandet av en ny regionaltågslinje norrut från Varberg och Kungsbacka mot Göteborg kan äga rum tidigast år 2026 när Västlänken och Varbergstunneln är klara. Utgångspunkten är att dessa regionaltåg går mellan Varberg genom Västlänken och ut på Västra stambanan."

Och om pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg står vidare:

"Pendeltågstrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg behålls och turutbudet kan öka i takt med efterfrågan, vilket innebär fyra turer per timma under större del av dagen. Även tätare trafik under lördagar och söndagar jämfört med dagens utbud kan behövas."
Framtida Regionaltåg Halland?

När tunneln genom Varberg är klar, och även Västlänken, öppnas det nya möjligheter för fler tåg främst mot Göteborg. Och det vore tjänstefel om inte regionens och Hallandstrafikens tjänstemän redan nu började att titta på den frågan när uppdraget finns.

Regionfullmäktiges ställningstagande är viktigt när det gäller att pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg inte skall röras utan utvecklas.

Vad man istället kan tänka sig är den situationen som finns på sträckan Trollhättan-Göteborg. Det finns direkttåg som inte stannar. Tåg från Trollhättan som stannar vid några stationer och sedan tåg som vänder i Älvängen som pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg och  stannar vid många stationer.

Tåg som går t.ex från Varberg och stannar vid 10-12 stationer blir inte särskilt attraktiva att åka med och då styr man över trafiken antingen till bilen eller till andra tåg som inte stannar så ofta.

Hur ett framtida regionaltåg Halland kommer se ut och var detta kommer stanna vet ingen idag. Det vi vet är att behovet att öka kapaciteten på framför allt sträckan Varberg-Göteborg kommer vara stort långt innan både Varbergstunneln och Västlänken är klar.

Fotnot: Jag skrev om trafikförsörjningsprogrammet och fler regionaltåg i denna blogg redan 2 maj i år Läs här.

Inga kommentarer: