tisdag, januari 03, 2017

Bra kommunikationer skapar tillväxt

På 60-talet var det nästan uteslutet att pendla från Onsala till Göteborg.  Vägen var långsamt, smal och det fanns knappt någon motorväg. År 1970 var folkmängden 2781 personer. Den 31 december 2015 var den 14.123 personer.

Givetvis beror förändringen väldigt mycket på förbättrade kommunikationer. Motorvägen finns numera och det går att ta sig vidare i Mölndal och Göteborg. Även om trängseln har ökat betydligt på senare år.

Bussen går i rusningstrafik var 15:e minut och för den som skall vidare går Öresundståg både norr och söderut och givetvis pendeltåget till Göteborg varje kvart.

Första pendeltåget 1992
Och så ser det ut  runt Göteborg och i Halland.

Från Falkenberg till Göteborg är resan 57 eller 58 minuter. Från Varberg 41-43 minuter.

Om man arbetar nära en station, vilket många gör, är det helt rimliga tider.

Bostadspriserna driver också människor bort från att bo nära Göteborg. Med strax under en timmas tid att pendla så får man väldigt mycket mer bostad för pengarna.

Detta  är det som vi sett i Åsa. Tidigare tog buss och tåg 1 timma och 3 minuter till Göteborg. Gör det fortfarande de tider tåget inte stannar. Med tåg ungefär 30 minuter.

Bilen kan aldrig slå tåget. I rusningstrafik skall man nog vara glad om man klarar resan till Göteborg med bil under en timma.

Effekten är tydlig. Tåget får så många resande att det blir trångt. Men framför allt blir Åsa en tänkbar bostadsort. Fler söker sig dit och priserna på bostäder ökar.

Men tillväxten ökar också. Det blir intressant för företag att lägga sig i Åsa då anställda som åker från Göteborg har 30 minuter med tåg. Och i området kring stationen är det ju mening att det skall bli verksamhetsområde.

Orten lever också upp. Med fler människor ökar köpkraften och utbudet. Även kommunens och regionens service ökar.

Det var ju inte politisk enighet att införa pendeltåg för 25 år sedan. Tåget fyller förövrigt 25 år den 16 augusti i år.

Första stadsbussen 1992
Men hur skulle Kungsbacka sett ut utan dessa tåg? Förmodligen hade betydligt fler åkt bil och skapat ännu mer trängsel på motorvägen. Färre hade också sett Kungsbacka som bostadsort och inflyttningen och därmed tillväxten hade varit lägre.

Betydligt färre företag hade lagt sig i Kungsbacka. Hade t.ex Hede Outlet funnits i Borgås? ICA Maxi?

Pendeltåget har givetvis påverkat befolkningsökningen i Lindome och Kållered där många ser Kungsbacka som närmaste ort att handla på. Och Kungsbackas tillväxt har ju skapat utrymme inte minst för handel.

Att förbättra kommunikationerna kostar. För de som var emot pendeltåget var kostnaden det främsta argumentet. Och det tar tid att räkna hem investeringar i infrastruktur och tåg. Därför är stora infrastrukturprojekt ofta väldigt kritiserade. Att det ger vinster om 10 år biter ofta inte som argument.

Men de ger ökad tillväxt och ökade skatteintäkter som kan användas till skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Kan någon tänka sig Kungsbacka utan pendeltågen och Öresundstågen?

Inga kommentarer: