torsdag, januari 05, 2017

Majoriteten svarar (S) om ekonomin i Region Halland

Socialdemokraterna i Region Halland har gjort ett utspel om att de extra pengar för kommuner landsting/regioner som riksdagen beslutade om i december nu skall sättas sprätt på. 

Utan att se på ekonomin i stort eller ta hänsyn till att man ålagt landsting/regioner massa nya uppgifter utan finansiering, så nettot är betydligt lägre.

Idag svarar majoriteten (M,C,L,MP och KD) i Norra Halland.

Vi skall se till att vår ekonomi är i balans

Lise-Lotte Bensköld Olsson gruppledare för socialdemokraterna påstår att vi i Halland lägger pengar på hög istället för att använda dessa resurser i våra verksamheter. 

Minnet är tydligen mycket kort hos Lise-Lotte och socialdemokraterna eftersom vi i full enighet i samband med beslutet om budget och framtidsarbetet för hela denna mandat- period beslöt att använda tidigare överskott i våra verksamheter. Så kan man göra om man i grunden har en solid och stark ekonomi.
Mattson (KD, Bengtsson (C), Rydfeldt (L), Falkhaven (MP) Eriksson (M)
Det extra tillskott som socialdemokraterna nu talar om är på ca 67 miljoner och skall och sättas i relation till vår omslutning som är ca 9 miljarder eller 9000 miljoner, dvs. ett tillskott mindre än 1%.


Till detta skall läggas stora osäkerheter i finansieringen från regeringen av andra reformer såsom: tandvård för unga, mammografi, vård för äldre, läkemedel och preventivmedel.

Utöver detta måste vi beakta den stora oro som finns i vår omvärld som både direkt och indirekt kan påverka våra åtaganden, intäkter och utgifter även i Halland.

En god ekonomisk hushållning innebär att vi i Region Halland bör ha ett överskott någonstans mellan 90-180 miljoner. Detta har vi kunnat avvika ifrån tack vare en god ekonomi och tack vare att vi har haft pengar på banken.

Vi i majoriteten kommer självfallet att när vi nu går in i budgetarbetet för 2018 göra noggranna värderingar för att se till att både verksamhet och ekonomi är i balans. Visar det sig att vi behöver göra insatser under 2017 så har vi möjlighet till detta, men det skall i så fall göras utifrån goda beslutsunderlag och analyser, inte utifrån populistiska utspel.

Vi ser fram emot ett gott samarbete även de kommande åren. 

Mats Eriksson (M)
Stefan Bengtsson (C)
Tommy Rydfeldt (L)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Niklas Mattson (KD)


Inga kommentarer: