måndag, januari 09, 2017

Allt fler läser sin patientjournal på nätet - även i Halland

Dagens Medicin rapporterar , läs här, att snart har en miljon patienter i Sverige läst sin journal på nätet.
I Region Halland blev detta möjligt strax efter sommaren 2016.

Hittills har ca: 30000 hallänningar loggat in för att se sin journal. En siffra man skall vara nöjd med tycker jag med tanke på den korta tiden och att det inte är så känt ännu. Vissa andra landsting/regioner har ju varit igång i flera år.

Tanken är att man sannolikt varje kvartal skall ta fram uppgifter kring statistik, hur många som loggar in, vad som visas osv.

Vad som står kommer ju hela tiden att utvecklas och särskilt intressant blir ju när man kan se vem som har loggat in på den och när.

Att patienten ser vem som loggat in är ju bästa sättet att förhindra olovliga inloggningar. Patienten vet ju var man varit och vem som rimligen kan ha rätt att titta i journalen.

En fråga jag drivit länge inte minst utifrån att jag själv råkat ut för olovlig inloggning i min egen journal.

Men den stora fördelen är ändå att patienten kan följa sin journal och slipper ringa för att ställa frågor om t.ex prov men också att man kan följa sina besök och kontakter med vården.

Idag är alla utan tre landsting/regioner med men de kommer ansluta sig under 2017

Inga kommentarer: