torsdag, januari 12, 2017

Bostäder där Tingbergsvallen i Kungsbacka ligger idag?

I en motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka 2003 föreslog dåvarande Folkpartiet (numera Liberalerna) att flytta Tingbergsvallen, bygga ny arena och bygga bostäder där arenan ligger idag. Området är stort med en stor parkering framför sig.

Centralt och har all möjlighet att utformas med intressant stadsmässig bebyggelse.

Motionen avslogs och kritiserades hårt från många håll. Men trägen vinner.

Nämnden För Fritid & Folkhälsa har nu landat i samma slutsats. Tingbergsvallen ligger fel och kan inte utvecklas.

Så här skriver man i den lokal- och anläggningsplan som tagits fram och antogs av nämnden i december 2016:

"En svaghet är att kommunen inte har någon fotbollsarena som håller måttet för spel i högre divisioner. Att bygga om Tingbergsvallen så att den klarar dessa krav anses svårt och kostsamt. Fritidsnämnden menar att det finns bättre förutsättning att skapa en bra arena vid Kungsbacka sportcenter och att även en ny friidrottsanläggning kanske kan platsa där."

Nämnden säger givetvis inget om vad som bör hända med marken men bostäder är ju det enda naturliga användningsområdet.

Synd att det skulle ta 13 år innan frågan började få fart. 13 år då kommunen kunde planerat för en ny arena och ett nytt bostadsområde.

Synd att motionen avslogs och inte blev en del av kommunens framtida planering. Vem vet, kanske bostäder redan hade funnits där idag?

Bostäder behövs ju i Kungsbacka.

Det finns ytterligare argument för bostäder då försäljningen av byggrätter kan stå för en stor del av finansieringen av ny arena.

Läs mer här tryckInga kommentarer: