måndag, januari 02, 2017

Så kan man minska antalet hyrläkare och hyrsjuksköterskor

Landsting och regioner är överens om att försöka göra sig oberoende av bemanningspersonal.

Listan över åtgärder redovisas i Dagens Medicin. Tryck här.

Och det visar, som jag alltid sagt, att det finns inte en åtgärd utan flera för att kostnaderna skall minska.

Närsjukvården i Region Halland har klarat att minska på antalet hyrläkare. Hyrsjuksköterskor används i princip inte.

Från 32,7 miljoner 2012 till 21,9 miljoner 2015. Siffran för 2016 kommer ligga på ungefär samma belopp som 2015 eller strax över.

Viktiga ingredienser är arbetsmiljön, hur man rekryterar, bemanningen, att arbetsplatsen är attraktiv att jobba på och givetvis lönen.

Pensionärer är en oerhörd resurs. Och det är viktigt att ta fram bra riktlinjer för hur de skall kunna på ett enkelt sätt fortsätta jobba men kanske på deras villkor.

Här är några tankar.

1. Flexibel syn på hur man är anställd, på vilka förutsättningar och att inse att det ser olika ut i verksamheterna. Dock utan att man bryter mot lagen eller att det blir en massa hemmasnickrade lösningar. Centralt lägger man fast inom vilka ramar man får vara olika.

2. Flexibel arbetstid. Vissa kanske vill ha årsarbetstid andra passar det inte alls. Andra lösningar? Vill någon arbeta mars-november och vara ledig dec-feb, varför inte? Och att låta enskilda vårdenheter sluta individuella avtal eller avtal med enskilda grupper, där hänsyn tas till enhetens och personalens situation, är ett alternativ värt att undersöka.

3. Ha klara och enkla regler så man kan arbeta kvar, i den omfattning man önskar, efter pensioneringen. Det skall inte kännas som man slutar och går in extra utan att man bara byter sätt att fortsätta arbeta.

4. Växeltjänstgöring. En återkommande synpunkt från anställa. Om jag tycker det är tungt att arbeta ständiga helger och kvällar. Varför kan jag inte arbeta 50% på vårdcentral och 50% på sjukhuset? Att vi är två som delar två tjänster.

5. Lönen. Se kostnad punkt 6.

6. Satsa på vidareutbildning av den egna personalen. Kostar en del, precis som lönejusteringar uppåt, men ger kontinuitet, patientsäkerhet och ändå lägre kostnader än vad inhyrd personal innebär.

Det finns mer att göra men de punkter jag listar är en bra början.

Inga kommentarer: