lördag, mars 21, 2009

Parkeringshus och bostäder?

Att inget händer med Kungsbacka Innerstad beror på att det enda en majoritet kan komma överens om är att gå emot förslag som olika kommer med.

Det är viktigt att påpeka att majoriteten varierar och ser olika ut varje gång. Ibland är fastighetsägare mot förslag, ibland politiker och ibland blir det oheliga allianser osv.

Senast ett parkeringsgarage under torget. Förslaget dödas innan man hunnit göra en förstudie, fått fram en kalkyl och tittat på olika finansieringslösningar.Så när det gäller parkeringar är man snabbt tillbaka på ruta 1.

Hur det nya hotellet vid torgets parkeringsbehov skall lösas blir intressant.

Folkpartiet la en motion för flera år sedan om hyresrätter i kvarteret Ejdern. Det kvarter som idag är en parkeringsplats och Alléskolan.

Förslaget är mer än väl aktuellt fortfarande.

Sedan några år har vi så kallad tredimensionell fastighetsbildning i Sverige. Om man bygger två våningar parkeringshus kan detta ägas av ett bolag. Lägger man sedan på t.ex. tre eller fyra våningar lägenheter ägs detta av ett annat bolag.

Jag tycker ett sådant förslag borde vara intressant att titta på i Kvarteret Ejdern.

Fördelar är att man får bostäder i intressant centralt läge samtidigt som Innerstaden tillförs parkeringar i sin närhet. Köpet av marken delas upp på fler än om man bara bygger ett p-hus.

Finansieringsmöjligheterna blir också flera.

Lägenheterna är med och finansierar parkeringshuset genom att de boende parkerar där, givetvis mest på helger och kvällar då innerstaden inte har så stort tryck. Ingen har egen parkering utan det blir en slags boendeparkering där man får ta en p-plats där det finns en ledig. Ett bra sätt att samutnyttja parkeringsplatser centralt.

När någon bygger i innerstaden och inte själva kan ordna parkeringar så sker så kallad parkeringsavlösen. Man köper sig fri genom att betala för parkeringar kommunen bygger.

Inte minst hotellet i innerstaden borde vara intresserade av en sådan lösning för sina gäster. Eller att man helt enkelt hyr ut ett antal platser till hotellets gäster via avtal.

Dessutom så tar man givetvis betalt för platserna. Billigare än mitt på torget och möjlighet att stå längre men ändå en avgift.

Finansieringen blir alltså:

• Delad finansiering av markköpet med bostäder,
• Bostadshyresgästerna hyr parkeringar,
• Innerstadens verksamhet hyr parkeringar,
• Avgifter av de som parkerar
• Eventuellt 50 % bostadsrätter som ger projektet bättre totalfinansiering.

Jag bjuder alla intresserade på att ta upp detta förslag och driva det. Glöm bara inte var ni läste det först.

(Bilden är inte på Kvarteret Ejdern utan Innerstadens entré)

Inga kommentarer: