torsdag, mars 05, 2009

Tjolöholms slott

Idag får jag in en insändare i Kungsbacka Posten om Tjolöholms slott.

Sälj inte Tjolöholms slott

Kungsbacka Posten uppmärksammar att Moderaterna inte stänger dörren för att sälja Tjolöholms slott.

Inte konstigt för man var emot att Kungsbacka kommun tillsammans med Västkuststiftelsen köpte slottet 1987 av Göteborgs kommun och bildade Stiftelsen Tjolöholm. Och räddade Tjolöholm från att säljas till någon som stängde egendomen.

1995 var underskottet ca: en miljon. Idag pratar man om 10 miljoner om året. Vad har hänt?Att underhållsbehovet ökat det vet vi men har man låtit kostnaderna sticka iväg?

Jag är övertygad om att det finns samordningsvinster i att integrera Tjolöholms verksamhet mer med den kommunala.Varför egen styrelse när man nu är ensam stiftare?

Man måste vara mer öppen för verksamheter som ger inkomster.
Inte bara kostar pengar som många idéer om utveckling av Tjolöholm gör.

Tjolöholm drar över 300 000 besökare varje år till egendomen. Ett stöd på ca:5 miljoner i en kommunal budget på över 2 miljarder måste anses acceptabelt.

Man måste också se vad besökarna utifrån spenderar i kommunen. Gissningsvis stannar man till i Kungsbacka,handlar, går på café, äter och kanske bor.

Hur många arbetstillfällen ger detta?

När Ullevikonserterna startade lät Göteborgs kommun göra en samhällsekonomisk analys av dessa evenemang.

Svaret blev att de var samhällsekonomiskt lönsamma då besökarna spenderade så mycket pengar i Göteborg.

Så behåll Tjolöholm, håll hårt i pengarna, se över om det går att hitta samordningsvinster och hitta nya verksamheter som alla skall ha kravet på sig att vara lönsamma.

Tommy Rydfeldt (FP)
F.d ordförande i Stiftelsen Tjolöholm

Inga kommentarer: