fredag, juli 17, 2009

Politikerskola - Insändare

Att få fler att engagera sig politiskt är oerhört viktigt. Därför driver Folkpartiet i Kungsbacka tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en politikerskola.

Det blir tredje gången i höst och denna gång kan även ickemedlemmar vara med.

Intresserad? Tryck här.

Jag skrev en insändare om detta i KungsbackaNytt.

Hur får vi fler att engagera sig politiskt?

Politiska beslut i kommun och landsting påverkar dagligen vår vardag. Det kan vara allt från plats på daghem
till besök på sjukhusets akut.

Därför är det viktigt att många är politiskt engagerade och blir förtroendevalda.
Lika viktigt är att de som är politiskt engagerade representerar ett tvärsnitt av befolkningen.
Om en grupp blir dominerande blir besluten oftast inte så bra.

Politiska partier har ett ansvar att se till att det rekryteras nya politiker. Och att villkoren för dem gör det möjligt att engagera sig
trots karriär och familj.

Folkpartiet driver en politikerskola i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. (www.folkpartiet.se/politikerskola)
Den vänder sig nu även till de som inte är medlem i något parti och kräver därför inget medlemskap för att deltaga och
innehåller ingen partipolitik. Centerpartiet driver också något liknande.

Jag tycker det vore bra om alla partier drev någon form av politikerskola där partipolitiken läggs åt sidan och där man
koncentrerade sig på att ge en bra utbildning för ett politiskt uppdrag.

Men en politikerskola räcker inte.

Villkoren måste vara bra för att få fler att engagera sig. Och då tänker jag inte så mycket på ekonomiska villkor utan
att det blir möjligt att kombinera politiken med karriär, arbete, barn och familj.

Det är inte säkert att en förtroendevalda bestående enbart av pensionärer, egna företagare, ombudsmän och
heltidspolitiker alltid fattar så bra beslut.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: