fredag, juli 17, 2009

Varlaskogen - En insändare

Försöker komma ikapp på bloggen. Denna insändare stod i juni i lokaltidningarna.

Vi fyra FP-politiker bor alla kring skogen och vet hur värdefull den är.

Vi fortsätter kämpa för Varlaskogens bevarande

Kommunfullmäktiges majoritet avslog 16 juni, i samband med behandlingen av översiktsplan för Kungsbacka stad,

Folkpartiets yrkande att Varlaskogen skulle bevaras från bostadsbebyggelse.

Men vi fortsätter att arbeta för ett bevarande.

En förtätad Kungsbacka stad behöver gröna lungor för rekreation.

Inom en snar framtid så måste kommunfullmäktige ta ställning till vår motion att göra Varlaskogen till ett kommunalt naturreservat.
Det skulle ge skogen ett skydd mot framtida byggnation. Möjlighet finns att få bidrag från staten för både markköp och intrångsersättning.

Dessutom måste en detaljplan upprättas om man skall bygga bostäder i Varlaskogen. Då kommer vi att yrka avslag.

I valet 2010 kommer väljarna kunna rösta för om man vill ha ett bevarande av Varlaskogen. Ett bevarande kommer att vara lokalt vallöfte i
Kungsbacka stad för Folkpartiet. Väljarna ges då möjlighet att välja om man vill stödja partier och kandidater
som vill bevara skogen eller de som vill bygga bostäder där.

Ann Molander (FP)
Madelene Nordström (FP)
Tommy Rydfeldt (FP)
Eirik Langjord (FP)

Inga kommentarer: