onsdag, augusti 24, 2011

Rätt att välja och byta läkare

Jag skriver inga inlägg på bloggen innan Närsjukvårdens arbetsutskott eller nämnden fattat beslut. Men handlingarna skickas ju ut till media och finns på Region Hallands hemsida. Och eftersom media snappat upp ett ärende som nämnden har på bordet tisdag 30 augusti vill jag kommentera det.

Vid samråd med den lokala Kungsbackanämnden (behovsnämnd) framkom att patienter i Närsjukvården nekats att få särskild läkare och även nekats byte av läkare.

Det fanns anledning att titta på detta och en inventering gjordes av hur begäran om att få viss läkare och byte hanteras.

Det visade sig att man gjorde väldigt olika på Region Hallands 24 vårdcentraler. Ofta bestämde ålder eller bostadsort vilken läkare man fick.

Det fanns det skäl att klarlägga hur önskemål om läkare och byte detta skall gå till.

Därför tog arbetsutskottet fram följande förslag till beslut:

Nämnden beslutar att;
  • patient som listar sig vid vårdcentral ska, så långt möjligt, ges möjlighet att kunna välja vilken läkare man önskar kontakt med,
  • patient som är listad vid vårdcentral och önskar byta läkare ska, så långt möjligt, få möjlighet att göra detta,
  • ge närsjukvårdschefen i uppdrag att omsätta nämndens beslut i praktiken samt återkomma till nämnden med en redovisning av hur beslutet efterlevts vid nämndens första sammanträde 2012.
Formuleringen,så långt det är möjligt, betyder att det finns vissa läkare som är väldigt populära och det är meningslöst att en läkare som inte har tider blir patientansvarig.

Jag hoppas detta beslut skall göra vårdcentralerna i Region Halland ännu mer attraktiva att lista sig på. 

För mig är det viktigt att patienterna och deras önskemål alltid skall stå i fokus.Inga kommentarer: