torsdag, februari 23, 2012

Listning och ekonomi i Närsjukvården

Vid sitt sammanträde igår i Laholm tog Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sitt bokslut för 2011.

Det visar på ett underskott på ca: 2,8 miljoner för Vårdcentralerna och ca: 3 miljoner för Folktandvården.

Den främsta orsaken att Vårdcentralerna gått back är ökad användning av hyrläkare.

Nämnden har redan tidigare uppmärksammat detta och satte för 2012 ett tak på hur mycket man får använda hyrläkare.

Vid sjukdom, vakanser, föräldraledigt och utbildning är det ibland ofrånkomligt att vikarier i form av hyrläkare sätts in. Uppgiften är ju i första hand att ge vård. Men det får inte fungera som smörjmedel i systemet.

Nämnden får också nu varje månad en redovisning om hur mycket hyrläkarna kostar per månad. Den första rapporten för januari visar på nedåtgående trend. Dock inte så stor att man skulle klara 20 miljoner. Men det är 11 månader kvar av året och åtgärder sätts in på olika vårdcentraler.

Orsaken till Folktandvårdens underskott är flera. Taxan höjdes inte 2011 vilket är svårt att ställa om sig snabbt till. Speciellt om man har kö. Dessutom har det varit en del vakanser på tandläkare.

Listningen på Vårdcentralerna är stabil. Regionen har ca: 59,4% av alla listade. Bland barn 63% och bland äldre 80+ är siffran 64%.

Störst vårdcentral i Halland är regionens på Västra Vall i Varberg med 16130 vårdpoäng. Man fick 33 nya i januari.

Minst är privata Läkargruppen Tre hjärtan i Halmstad med 931 vårdpoäng.

I Januari så ökade i Halland privata Stenblomman i Kungsbacka mest. Man fick 137 nya vårdpoäng. Men är fortfarande en liten vårdcentral med 2613 vårdpoäng.

Den vårdcentral som minskade mest i Halland i januari är privata Carema Husläkarna i Kungsbacka som tappade 75 vårdpoäng till 10876. Förmodligen har skriverierna kring företaget spelat in.

Störst i Kungsbacka är överlägset Kungsbacka vårdcentral vid sjukhuset. Man har 15823 vårdpoäng och fick 23 nya i januari.

Fotnot: Vi räknar vårdpoäng därför ersättningen för barn och äldre är högre. Ger alltså mer pengar och poäng. Antalet personer är missvisande.

Inga kommentarer: