torsdag, februari 23, 2012

Minskad och ökad vaccinering mot influensa

Vid Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sammanträde i Laholm igår fick nämnden information kring hur influensavaccineringen fungerat denna vinter.

Siffrorna gäller alla vårdcentraler både privata och regionens.

Antalet som valt att vaccinera sig har minskat till 51% av de som är +65. Samma fenomen finns i hela Sverige. Jag har inte exakt siffra på minskningen men den är tydlig.

Gissningsvis har debatten kring svininfluensan och biverkningar påverkat.

Positivt är dock att bland så kallade riskgrupper har vaccineringen ökat mycket kraftigt och antalet vaccinerade har dubblerats jämfört med förra året. Man har lagt mycket tid på att identifiera dessa grupper och där spelar läkare och vårdcentraler en viktig roll.

6398 personer i "medicinsk riskgrupp" har vaccinerat sig.

För att nå patienter har personliga brev gått ut till hushåll med minst en +65 boende. Man har även affischerat på äldreboenden, mottagningar och dylikt samt gått ut med informationen i media.

Inga kommentarer: