måndag, februari 20, 2012

Ny ersättningsmodell för barntandvården

I undersökningar visar det sig att statusen på barnens tänder skiljer sig beroende på var man bor i Halland.

I områden med låg utbildning och lägre köpkraft samt med många invandrade medborgare är problem med tandhälsan större.

Regionkontoret i Region Halland har därför tagit fram en ersättningsmodell för barntandvården som skall ta hänsyn till detta. Man delar in regionens församlingar i fyra grupper.

Totalt finns ca: 61.000 barn i Halland. 12000 av dem finns i församlingar med sämst tandhälsa.

Avsikten är ju att den stöd regionen lämnar skall ges till dem med störst behov.

Det innebär en omfördelning så att t.ex Unnaryd, Laholm, Nyhem och Kungsbacka får ökat ersättning. Medan t.ex Onsala, Särö, Breared och Falkenberg kommer få lägre ersättning.

Ersättningen för de olika grupperna blir:

Bra tandhälsa · 1 111 kronor
Medel tandhälsa plus 1 300 kronor
Medel tandhälsa minus 1 476 kronor
Sämre tandhälsa 1 633 kronor

Förslaget skall först behandlas av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och slutligen tas i Regionfullmäktige. Jag tycker det är ett bra förslag.

Regionens pengar för tandvård skall gå dit det behövs mest och till de barn med det största behovet.

Här finns tjänsteskrivelsen.

Inga kommentarer: