onsdag, maj 18, 2016

Bra Halland inte slås samman med något annat län 2019, men....

Indelningskommittén har idag meddelat att Region Halland inte finns med bland de landsting och regioner man föreslår slåss samman 2019.

Däremot finns hotet kvar om sammanslagning 2023.
Det är glädjande att kommittén inte har med Halland i sina planer inför 2019

Men så länge frågan om sammanslagning med andra län inte är avförd måste arbetet fortsätta i samma takt. 

Tycker dagens beslut visar att man lyssnat på bland annat Halland.

Det som är negativt är att tanken inte avfärdas utan komma fortsätta att skapa osäkerhet.

Jag är också tveksam om det finns en majoritet ens för detta förslag i riksdag. De flesta allianspartier, inklusive Liberalerna, har varit tydliga med att förslaget inte är bra. Skulle något alliansparti gå samman med de grönröda mot något  landsting eller regions vilja? Jag tror inte det.

Jag är övertygad om att vid en alliansregering efter valet 2018 kommer frågan om sammanslagningar att stoppas såvida de inte bygger på bred enighet och frivillighet.


Inga kommentarer: