onsdag, maj 18, 2016

Närsjukvården och Hallands sjukhus samarbetar kring akutvården i sommar

Varje sommar är en utmaning för vården. Planerad vård kan ofta skjutas på men akut vård måste fungera hela året, dygnet runt.

Undertecknad som ordförande för Närsjukvården i Region Halland och ordföranden för Hallands sjukhus, Mikaela Waltersson, har tillsammans med våra förvaltningschefer haft en dialog om hur vi kan samarbeta framför allt kommande sommar kring den akuta vården men också om samarbete i stort.

Förvaltningscheferna har sedan arbetat fram ett förslag som stärker sjukhusakuterna både i Varberg och i Halmstad.

Eftersom det är ett tillfälligt beslut inom ramen för verksamhetens uppdrag har beslutet fattats av Närsjukvårdens förvaltningschef Kjell Ivarsson.

Närsjukvårdsnämnden är dock fullt informerad och jag som ordförande står givetvis bakom det.

Beslutet innebär:

1. Att förstärka triageringen för de patienter, som kommer till akutmottagningarna i Varberg och Halmstad, men som inte är i behov av akut specialistvård. Tanken är att en distriktssköterska (DSK) ska bistå akutpersonalen i triagering dagtid.

2. Att se över möjligheten att samlokalisera närsjukvårdens kvälls- och helgmottagning i Halmstad, som idag bedrivs på vårdcentralen Nyhem, med sjukhusets akutmottagning. Det handlar om en tillfällig lokalflytt av kvälls- och helgmottagningen i Halmstad.

Punkt två innebär att under samma öppettider som kvälls- och helgmottagningen på Nyhem i Halmstad har idag arbeta tillsammans i sjukhusets akuts lokaler. Resurserna samordnas för att ge patienten bästa möjliga vård.

En arbetsgrupp arbetar vidare med det förslaget med målsättningen att man skall kunna samlokaliseras från vecka 23.

Vården står inför stora utmaningar framöver. Samarbete och att utnyttja resurserna bäst blir absolut nödvändigt.

Fotnot: Triage är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från att de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först. Triage används både på akutmottagningar och på katastrofplatser. Ordet är bildat från franska trier, sortera.

Inga kommentarer: