tisdag, september 27, 2016

Liberalerna i Halland eniga om nej till storregioner

Liberalernas partistyrelse har haft ute ett samråd i partiet om hur regionerna och sjukvården skall styras och se ut i framtiden.

Sista dag att svara var 19 september.

Tre alternativ ställdes mot varandra.

Alternativ 1: Regioner ser ut som nuvarande regioner/landsting.


Alternativ 2: Det bildas sex regioner i enlighet med indelningskommittén.


Alternativ 3. Sjukvården förstatligas och regionerna blir kvar med begränsat uppdrag (kollektivtrafik, kultur och regional utveckling)


Liberalerna i Hallands regiongrupp har i full enighet svarat alternativ 1. Regionerna skall se ut som idag. Inga storregioner. Alla kommunföreningar har också valt att lämna egna remissvar.  (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm)

Samtliga kommunföreningar har instämt i regiongruppens yttrande, alternativ 1, vilket innebär bevarande av Halland som egen region.

Det är positivt att partistyrelsen gått ut med detta samråd då det är en viktig fråga hur regioner i allmänhet och sjukvård i synnerhet skall styras och se ut.

Jag är också glad att Liberalerna i Halland visat upp en så stor enighet i att man anser att Halland skall vara kvar som egen region. Inte ser några fördelar med en sammanslagning med Västra Götaland och Värmland och anser att förändringar skall komma underifrån. Det ger våra remissvar en väldig tyngd.

Ingen har heller ansett att förstatligande av sjukvården är en bra lösning men det är viktigt att staten spelar en roll när det gäller den högspecialiserade vården som bara ges på några få ställen i Sverige.


Inga kommentarer: