måndag, september 26, 2016

Undersök möjligheten till fler tågstopp i Åsa

Öresundstågen är en framgångssaga. Mer än fördubblat resande sedan 2009.

Öppnandet av Åsa station i december 2013 har visat sig vara rätt beslut.
Stationen har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Kring 1000 personer kliver av och på vid stationen varje dag. Och då har man inte så många stopp som övriga stationer i Halland.

Öresundståg på Åsa station
Komfort, rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer får rangordna vad som får dem att åka kollektivt. 

Liberalernas slutsats är att fler tåg behöver stanna i Åsa.

Det behövs fler tåg och därmed fler sittplatser på sträckan Varberg- Göteborg för att möta nuvarande och framtida efterfrågan. Därför är det positivt att det blir ytterligare ett tåg på morgonen från Varberg från  11 december 2016.

På morgonen kliver ibland ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång, vilket givetvis skapar trängsel. Med fler stopp och den nya avgången från december sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge mindre trängsel,.

Vi är medvetna om att i det avtal som finns beträffande Öresundstågen så är utgångspunkten ett stopp per kommun och att övriga trafikhuvudmän, i detta falla Skånetrafiken och Västtrafik, kan lägga in sitt veto mot fler stopp.

Dessutom har Trafikverket en avgörande roll efter som de tar det avgörande beslutet att stoppen får plats i tidtabellen. 

I en skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår undertecknad och kommunalrådet Ulrika Landergren (L) i Kungsbacka att VD  i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får då givetvis tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

I pressmeddelandet säger Ulrika Landergren:

- Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Kommunen har köpt mark och det har tagits fram en områdesplan för utbyggnad av både bostäder och verksamheter,

- Ökat resandet med kollektivtrafiken och goda förbindelser är viktigt för hela Kungsbacka . Vi planerar ju också för ökat resande från bland annat Hede men framförallt är det viktigt att det finns stopp på rätt ställen och att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t e x ÅSA, anser Ulrika Landergren.

Svårt att bedöma chanserna att få igenom detta men jag är alltid optimist. Dumt att föreslå något man inte tror är möjligt.. Skulle det bli ett nej till slut har man i alla fall prövat frågan och får koncentrera sig på andra lösningar.


Inga kommentarer: