lördag, oktober 01, 2016

Liberalerna vill att alla Öresundståg stannar i Åsa

Jag har tillsammans med Ulrika Landergren haft en insändare. om att alla Öresundståg skall stanna i Åsa, publicerad under veckan i Kungsbacka Posten, Norra Halland och Hallands Nyheter. Med lite förändringar i texten.

Här är en variant.

Fler tågstopp i Åsa för minskad trängsel på tåget

Åsa station har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Ca: 1000 personer kliver av och på i Åsa varje dag. Trots färre stopp än övriga stationer i Halland.

Rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer rangordnar vad som får dem att åka kollektivt.

Liberalerna anser att fler tåg behöver stanna i Åsa.

På morgonen kliver ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång. Med fler stopp sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge minskad trängsel.

I förslag till nytt avtal om Öresundstågen tas också Skånetrafiken och Västtrafiks veto bort när det gäller var tåg får stanna.

Trafikverket har också avgörande roll efter som de tar det beslutet om stoppen får plats i tidtabellen.

I skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår Liberalerna att VD i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Bra kollektivtrafik  är viktigt för utvecklingen och att det finns stopp på rätt ställen så att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t.ex ÅSA.

Tommy Rydfeldt (L)                                                        Ulrika Landergren (L)
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse                               Kommunalråd Kungsbacka


1 kommentar:

Kameratrollet sa...

Varje gång jag åker tåg ser man alla gamla och nedlagda stationer som tågen en gång stannat till vid.