tisdag, september 27, 2016

Kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland och Kungsbacka

Siffrorna till och med juli 2016 visar att kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland.

Region Hallands mål är att resandet skall öka med 5% varje år. Siffran hittills i år är 4,4%. Men då skall man veta att Öresundstågen inte är med, räkning görs på hösten, och att siffran för pendeltåget Kungsbacka till Göteborg är högst osäker.

Ett nytt system för pendeltåget att mäta antalet resande genom att vid dörrarna automatiskt räkna av och påstigande, håller på att trimmas in.

Men vad gäller busstrafiken är det mycket trevliga siffror.

Kungsbacka fortsätter att öka. Stadstrafiken lades om i juni 2015. Ackumulerad resandeökning i år är 46,2% och jämfört med juli 2016 (första månaden med den nya trafiken) är det en ökning med 27,6%.

Stadstrafiken i Halmstad visar en ökning på 4% men där kommer förmodligen en rejäl ökning då trafiken läggs om 2017 när nya bussterminalen är klar.

Stadstrafiken i Falkenbergs ökning är 12,2% och  stadstrafiken i Varberg 33,4%, Jämfört med förra juli en ökning i Varberg med hela 46,5%. I Varberg lades trafiken om i december 2015.

Regionbussar och länståg (exkl Öresundståget) ökar med 3,8%.

Siffrorna visar att det lönar sig att satsat på kollektivtrafiken och försöka få fram attraktiva linjer och avgångstider.

Det är viktigt att fortsätta på den linjen så bussturer anpassas ännu mer till tågen. Men även att områden som byggs ut, t.ex Söder i Halmstad, får kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen.

För Liberalernas del vill vi också utreda möjligheten att alla Öresundståg stannar i Åsa. Kungsbacka kommun satsar på kommundelen och det behövs fler avgångar med avgångar varje halvtimma i rusningstrafik.

Från 11 december blir det också ett extra tåg som går från Varberg på morgonen med avgång 7.05, som stoppar i Åsa 7.20 och sedan går till Göteborg med stopp i Kungsbacka och Mölndal. På eftermiddagen går samma tåg 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12..

Detta tåg, som kommer köras av Västtrafik, är en viktig ökning av kapaciteten, Men med fler tåg som stannar i Åsa sprids de som vill resa ut på fler avgångar.

Inga kommentarer: