fredag, april 27, 2007

Är opinionsiffrorna alarmerande?

Idag presenteras i Dagens Nyheter en opinionsundersökning gjord av Temo/Synovate.

För fyra år sedan,den 25 april 2003 presenterade Temo en väljarbarometer.

Resultatet var följande:18,5%(m),15,1%(fp),5,9%(c),5,9%(kd),5,4%(mp,)38,5%(s)och 9,1%(v).

Vänsterblocket hade 53% och klar majoritet. När det sedan hölls val 2006 så förlorade man och fick 46,1%.

Jag tycker det visar på ett bra sätt att man skall ta opinionssiffrorna i dagsläget med en nypa salt.

Det är lite mer än 40 månader till nästa val. Det kommer hända oerhört mycket. Se bara vad som hände folkpartiet. Från 15,1% till 7,5%. Och vänsterpartiet från 9,1% till 5,8%.

Jag är övertygad om att när man ser resultatet av alliansens politik kommer de vända. Och ju närmare valrörelsen 2010 vi kommer måste (s) presentera en politik.

Kommer den politiken att bestå av återinförd fastighetsskatt? Återgång till flumskolan som den såg ut hösten 2006? Åter igen satsning på bidrag istället för arbete? Återinföra apotekets monopol som avskaffades 2009? Avskaffande av jobbavdraget som kommer ge varje låginkomstagare 1000 kr mer i skatt?

Det skall bli intressant att se hur (s) formerar sig ju närmare 2010 vi kommer.

Inga kommentarer: