fredag, juli 06, 2007

Är TCO filial till socialdemokraterna?

Hur kan en försäkring som till största delen finansieras av staten och skattebetalarna vara överfinansierad? Även om själva anslaget ger överskott så kan ju den aldrig bli överfinansierad förrän staten inte bidrar med en krona och de pengar man tidigare bidragit med har återbetalats. Självmål av Rapport och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som tagit fram siffrorna.

Men socialdemokraten och f.d. statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet Sture Nordh, numera ordförande i TCO, tänker givetvis inte på sina medlemmar, när han kommenterar det hela och håller med rapport. Det är den socialdemokratiska själen som tar över. För viktigare för Sture Nordh än medlemmarnas väl är att socialdemokraterna sitter vid makten.

Så här står det i budgetpropositionen för 2007 just om statens finansiering av a-kassan.

”I dag betalar staten i genomsnitt 90 procent av utgifterna för arbetslöshetsersättningen. På marginalen subventioneras i princip arbetslösheten fullt ut av staten. Den statliga subventioneringsgraden bör minska och arbetslöshetsförsäkringen bör vara mer försäkringsmässig. Därigenom ökas incitamenten för arbetstagarna och parterna på arbetsmarknaden att hålla arbetslösheten på en låg nivå inom sitt verksamhetsområde.”

Har Rapport, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Sture Nordh missat detta?

Kuriosa är att måndagen den 2 juli presenterade Ekot siffror från samma Inspektion för arbetslöshetsförsäkringen. Och då fanns inget överskott utan då sprack kalkylen.

Den politiska rötmånaden kom tidigt i år.

Inga kommentarer: