lördag, juli 07, 2007

Väntat nej till storregioner från alliansen.

I dag på DN debatt avför alliansen partisekreterare ansvarskommitténs förslag till storregioner i Sverige. Frågan har varit död länge så beskedet var väntat.

Att försöka likrikta Sverige och skapa regioner uppifrån var ett omöjligt projekt och tanke.

Det är olikheter som stimulerar utveckling och framgång inte likriktning.

Jag skrev redan om detta den 12juni.

Och fick sedan artiklar i ämnet publicerade.

Inga kommentarer: