tisdag, oktober 07, 2008

Finns det något regeringsalternativ till vänster?

Först hängs vänsterpartiet av vad gäller FRA, utbildningspolitiken och EU. Thomas Östros kritiserar också (v) för att inte ställa upp på budgettak och överskottsmål. Och nu läggs tre väldigt olika budgetalternativ.

Skall bensinen höjas med 2 kr/ liter som miljöpartiet vill?

Socialdemokraterna vill höja fastighetsskatten för villor över 5 miljoner i taxeringsvärde. Vänsterpartiet vill höja fastighetsskatten för villor med tax.värde över 2 miljoner. Och det rejält. Även om miljöpartiet är kritiska till nuvarande fastighetsavgift/fastighetsskatt så tycks man acccpetera dagens system. Åtminstone om man läser deras motion.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra förmögenhetsskatten. Miljöpartiet säger nej till detta.

Miljöpartiet går gärna ner i detaljer och kräver nedsatt förmånskatt för cyklar. En stor valrfråga 2010?

Vänsterpartiet tar i ordentligt när det gäller skattehöjningar. Man tar helt bort jobbskatteavdraget och höjer därmed skatten med över 50 miljarder kronor. Miljöpartiet väljer att förändra jobbskatteavdraget och höjer skatten med 11,6 miljarder. Socialdemokraterna höjer skatten jämfört regeringen med 15 miljarder.
Vem av dessa skattehöjares politik gäller?

På punkt efter punkt avviker man från varandra i den ekonomiska politiken. Mest avvikande är vänsterpartiet som i grunden har lite gemensamt med de övriga två. Men även (mp) och (s) skiljer sig åt en hel del.

Kuriosa är att både (s), v) och (mp) vill avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. Men man har olika uppfattningar vad det sparar. Miljöpartiet och vänsterpartiet sparar 1,3 miljarder men (s) sparar 800 miljoner.

Ingen kan ju på allvar påstå att det finns ett regeringsalternativ till vänster. I flera frågor slår två (mp+s) den tredje (v). Och i den ekonomiska politiken spretar de tre åt väldigt olika håll.

SvdAftonblAftonbl2DN1Aftonbl3DN2DN3Svd2Aftonbl4

Inga kommentarer: