torsdag, december 29, 2011

Årets beslut i Närsjukvården

1/1 2011 blev jag ordförande för Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland.

Det är dags att summera det första året med nämnden och jag tycker vi fattat en hel del bra beslut. Ingen kan påstå att inget händer inom Närsjukvården (Vårdcentraler och tandvård i egen regi).

Här är några beslut:
  • Beslut om etablering av Vårdcentral och Folktandvård i nya Kollaområdet i Kungsbacka.
  • Ett efterutbildningsprogram under tre år inom Folktandvården på över 12 miljoner kronor där en viktig bit är utbildning av sju tandsköterskor till hygienister,
  • Nya styrprinciper för Vårdcentralerna. Man får behålla 75% av överskott respektive tar med sig 75% av underskott,
  • Tagit fram plan över framtida investeringar i fastigheterna som Närsjukvården hyr, 
  • Beslutat att patient som listar sig vid vårdcentral ska, så långt möjligt, ges möjlighet att kunna välja vilken läkare man önskar kontakt med. Patient som är listad vid vårdcentral och önskar byta läkare ska, så långt möjligt, kunna göra detta,
  • Tagit fram och beslutat om övergripande principer för kommunikation inom Närsjukvården,
  • Beslutat att även i fortsättningen handla upp en operatör för Närakuten i Kungsbacka. Avtalet med nuvarande går ut 2012-12-31,
  • Beslutat att ha hårdare kontroll över hyrläkare. Ett tak sätts och varje månad skall nämnden få redovisning över hur många hyrläkare som används med en motivering.
Detta är några av alla beslut vi tagit. Vill man läsa alla protokoll finns det här.

Inga kommentarer: