torsdag, december 29, 2011

Årets miss i regionpolitiken

För första gången på 10 år skulle Socialdemokraterna i Region Halland ( f.d Landstinget Halland) lägga en alternativbudget.

Syftet var att kunna lova oförändrade avgifter och man gick också ut i insändare och i fullmäktigedebatten och lovade gratis kollektivtrafikresor till alla som åker till en mottagning. Inte bara sjukresor.

Förmodligen var (S) lite ringrostiga för man hamnade snett i beräkningarna. Man "glömde" att höjer (S) inte avgifterna i sitt alternativ måste motsvarande pengar tillföras vårdcentralerna. Privata som regionens. Annars blir det en besparing.

När jag påpekade detta i fullmäktigedebatten uppstod förvirring på S-bänken.

Det finns inte heller en enda krona för löftet om gratis kollektivtrafik, tydligen vilken tid som helst på dygnet, när någon skall till en vårdcentral/mottagning.

Överlägset årets miss i regionpolitiken som fullmäktiges ordförande hade kunnat vägra ta upp då det var ofullständigt finansierat.

Undrar om man återgår 2012 till att stödja alliansens budget eller gör ett nytt försök?


Inga kommentarer: